Mustafakemalpaşa OSB, yatırımcıların gözdesi haline geldi

Kenan SERTALP

Türkiye ve Bursa ekonomisine önemli katkı sağlayarak bünyesinde, sektörde öncü tekstil, makine, kimya, gıda, metal sanayi gibi farklı alanlarda birçok firma barındıran Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Bünyesindeki 62 sanayi parselinde 44 faal firma ile üretime katkı sunarak yüzde 70 doluluk oranına ulaşan Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (MKP OSB) hem bölgeye hem de Türkiye’ye katma değer yaratmaya devam ediyor. MKP OSB Başkanı Levent Kalın, 1990 yılında Resmi Gazetede ilan edilerek 1991 yılında yatırım programına alınan ve 1999 yılında alt yapısı tamamlanan bölgemiz bugün sağladığı avantajlarla yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumdadır’’ dedi.

Kısa vadede önemli yatırım planları bulunuyor

Mustafakemalpaşa OSB’nin yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Başkan Kalın “Bölgemizde kapasite kullanımlarının artmasıyla yakın zamanda istihdam sayısı 4 bin kişiye ulaşacaktır. Bölgemizde kısa vadede önemli yatırım planları bulunmaktadır.

Enerji nakil hatlarının yer altına alınması, dağıtım merkezindeki hücrelerin akıllı hücrelere dönüştürülmesini içeren 3 etaplı yatırımın ilk 2 etabı tamamlanmıştır. Bölgeye enerji besleyen hat kapasitesini 2 katına çıkaracak çalışmaya başlanmıştır. Bir diğer önemli yatırım ise 8.000m3/gün kapasite ile yapımı planlanan atık su arıtma tesisi alanında olacaktır’’ şeklinde konuştu.

Bölgenin cazibe merkezi haline gelmesindeki sebepleri aktaran Başkan Kalın: “Bölgemizde potansiyel iş gücünün bulunması, sanayi tesislerine dönük hizmet sektörünün gelişmiş olması gelmektedir. Ayrıca bölgemizin önemli bir pazar bölgesinde yer alması ve liman (65km), demiryolu (15km), karayolu (3km) lojistik merkezlerine yakın olması bölgemizi cazibeli hale getirmektedir.

Ayrıca MKP OSB olarak tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları, doğal kaynakların korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hem kamusal hem de özel sektör arasında elverişli iletişimin, planlama, eşgüdüm ve denetim sistemini sağlayacak bir anlayışla oluşturulan yönetim modeli ile faaliyet göstermekteyiz” dedi.

Yeşil OSB kalıcı çözümler sunacak

Levent Kalın, MKP OSB’nin finansal yapısı, su ve enerji yönetimi, paydaş ilişkileri, risk yönetimi, planlama, iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda sürdürülebilir politikalar geliştirilme sine odaklanıldığını ve bu kapsamda bir takım eylem planları oluşturulduğunu belirtti. Kalın, bu kapsamda Yeşil OSB projesinin çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetim performansının iyileştirilmesine yönelik kalıcı çözümler sunacağını ifade etti.

OSB faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için eylem planları oluşturmanın önemine temas eden Başkan Levent Kalın şu ifadeleri kullandı: “Tüm bunlarla birlikte sürdürülebilirliğin her alanda önem kazandığı günümüzde OSB faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarının oluşturulması, doğal kaynakların verimli kullanımı ve bu konudaki risklerin en aza indirilmesi, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, organize sanayi bölgeleri için sürdürülebilir büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi, kurumsal itibarın yükselmesi, bölge halkının sosyal, ekonomik ve çevresel çıkarlarının korunması, gelişmiş ve dinamik bir iş ortamı sağlayarak, çalışanların ve işverenlerin motivasyonlarının ve iş tatminlerinin artırılması sürekli hedeflerimizdir.’’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir