Akbank’tan 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi

Başak Nur GÖKÇAM

Sürdürülebilirliğe yönelik yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Akbank Finansal Yönetimden Sorumlu Ge­nel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, “Uzun süredir devam eden sürdürülebi­lirlik yolculuğunda hem sektörümüz hem de ülkemiz adına pek çok ilke imza attık. 2007’de Birleşmiş Milletler Küresel İlke­ler Sözleşmesi’ne imza atan ilk Türk ban­kasıyız. The Valuable 500’e Türkiye’den katılan ilk banka ve kurum olduk. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Fi­nans Girişimi (UNEP FI) Finansal Sağ­lık ve Kapsayıcılık Taahhüdü’nün kurucu imzacısı olduk” dedi.

Bu yolculukta çevresel ayak izini azalt­manın öncelikli konuları arasında yer al­dığını belirten Tunalı, “Bu kapsamda 2025 yılına kadar operasyonlarımız kay­naklı emisyonları nötrlemek için çalışı­yoruz. Bu çalışmalar neticesinde, 2022 yı­lında bankamızın operasyonlarından kay­naklanan Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 28 azalttık. 2023 başından itibaren, kullandığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden temin etmeye başladık. Aynı zamanda çalışma arkadaş­larımızı bu süreçte ISO 50001 (Enerji Ve­rimliliği Yönetimi) & ISO 14001 (Çevresel Yönetim) eğitimleri ile desteklemeye de­vam ediyoruz. 2050 yılına kadar net sıfır banka olma taahhüdü bu noktada büyük öneme sahip” diye konuştu.

Hedefimizin yüzde 50’sini gerçekleştirdik

Bankacılık sektörünün daha sürdürüle­bilir gelecek için kritik role sahip olduğu­nun bilincinde olduklarının altını çizen Tunalı şöyle devam etti: “Bu kapsamda 2021 yılında sürdürülebilir kredi finans­manında 2030 yılına kadar 200 milyar TL destek hedefi açıkladık. 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla, bu alanda 105 milyar TL’yi aşan kredi desteği ile bu hedefimi­zin yüzde 50’sinden fazlasını şimdiden gerçekleştirdik. 2050 Net Sıfır hedefimiz doğrultusunda, karbon yoğun sektörlerin yeşil dönüşümüne, yeşil teknoloji, sür­dürülebilir altyapı, temiz ulaşım alanı­na odaklanmaya devam edeceğiz.” Tuna­lı, KOBİ’lerin yeşil dönüşümünün, Tür­kiye’nin net sıfıra giden yolculuğunda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir